Lukeževa in misijonska nedelja

20102013545Današnja nedelja je za našo župnijo še posebej slovesna. Poleg praznovanja misijonske nedelje je v ospredju praznovanje sv. Luka, ki goduje 18.oktobra. Poleg domačinov so se praznovanja udeležili tudi vaščani sosednjih vasi in okolice.

Začetki Tremerske cerkve segajo v leto 1823. Takrat se je vaška skupnost Tremerje (Tremersfeld) obrnila na ces. kr. Okrožni urad Celje s prošnjo, da bi smela zgraditi v svoji vasi kapelo z zvonikom. Okrožni urad ni dal dovoljenja za graditev kapele, temveč le za postavitev križa z majhnim zvonikom. Na ponovne prošnje vaščanov so pooblastili okrožnega inženirja, naj določi prostor in izdela načrt kapele in ne križa. Tako so vaščani do leta 1825 res zgradili kapelo z zvonikom in na knezoškofijski lavantinski ordinariat poslali prošnjo za posvetitev kapele in za dovoljenje maševanja v njej. To prošnjo je ordinariat dne 15. februarja 1826 zavrnil. Enako usodo je doživela prošnja, ki so jo v imenu vasi ponovno poslali Ignacij Zupan, Janez Rebov, Nikolaj Pokelšek in Luka Oblak dne 3. oktobra 1826 in pozneje še večkrat. 26. junija 1855 je v Laškem opravljal kanonično vizitacijo škof Anton Martin Slomšek. Tudi nanj so se Tremerčani osebno obrnili s to prošnjo. Zato si je še istega večera ogledal kapelo in prepričal vaščane Tremerij, da je njihova kapela veliko premajhna in tudi sicer neprimerna za bogoslužje. To je spodbudilo vaščane, da so povečali kapelo in jo primerno opremili, knezoškofijski ordinariat pa je 13. novembra 1867 končno dal dovoljenje za maševanje in 1. decembra 1867 je dekan in nadžupnik Anton Žuža cerkev blagoslovil. Cerkev je bila po II. svetovni vojni obnovljena leta 1956, popolnoma novo podobo pa je dobila v zadnjih letih z zamenjavo ostrešja, obnovo fasade in notranjosti (notranja oprema in kor). Obnovljeno je 2. decembra 2007 ob 140. letnici prve svete maše v njej, posvetil celjski škof, dr. Anton Stres. V cerkvi je vsako nedeljo in slovesnejši praznik sveta maša ob 10.30 uri.

 

 

Komentarji