Župnijski gospodarski svet

KLJUČARJI

podružnična cerkev sv. Luka -Tremerje:

  • Rado Strnad  (Tremerje 6)  in
  • Majda Pirnat  (Tremerje 22).

podružnična cerkev sv. Miklavža – Miklavški hrib  (Maistrova ul.):

  • Alojz Ocvirk  (Japljeva ul. 21)  in
  • Vojko Vouk  (Zvodno 3).

Imenovanje velja za dobo petih let, to je do 01. 05. 2017.

ČLANI GOSPODARSKEGA SVETA

Po službi so člani gospodarskega sveta vsi štirje ključarji, in

Edvard Hriberšek (Pečovnik 61),

Vladimir Ljubek (Lisce 23),

Franc Dobrajc (Vrhe 57)

Aljoša Bonajo (Cesta v Laško 22).

Imenovanje velja za dobo petih let oz. do zamenjave župnika.