Župnijski gospodarski svet

 

KLJUČARJI

podružnična cerkev sv. Luka -Tremerje:

  • Rado Strnad  (Tremerje 6)  in
  • Majda Pirnat  (Tremerje 22).

podružnična cerkev sv. Miklavža – Miklavški hrib  (Maistrova ul.):

  • Alojz Ocvirk  (Japljeva ul. 21)  in
  • Vojko Vouk  (Zvodno 3).

Imenovanje velja za dobo petih let.

ČLANI GOSPODARSKEGA SVETA

Po službi so člani gospodarskega sveta vsi štirje ključarji, in:

Edvard Hriberšek (Pečovnik 61),

Vladimir Ljubek (Lisce 23),

Franc Dobrajc (Vrhe 57)

Aljoša Bonajo (Cesta v Laško 22).

Imenovanje velja za dobo petih let oz. do zamenjave župnika.

Share with: